Победа срещу редица незаконосъобразни актове на митницата

Екипът на Консултантска къща Велинов и партньори спечели десетки съдебни производства, образувани по жалби на наш клиент срещу незаконосъобразни индивидуални административни актове и наказателни постановления, издадени от Агенция „Митници“.

Обжалваните решения бяха изготвени по повод проведено разследване от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) относно внос в ЕС на китайски стоки с неправилно деклариран произход. С тях напълно неправомерно бяха наложени антидъмпингови мита за внос на стоки с непреференциален произход в изключително големи размери.

Освен решенията, митницата издаде и наказателни постановления, с които необосновано наложи на клиента ни значителни имуществени санкции. Единственият мотив за налагане на санкциите беше твърдението, че е избегнато заплащане на антидъмпингови мита, без това да е доказано по безспорен начин.

Благодарение на своя професионализъм и добра теоретична и практическа подготовка в сферата на митническото право, адвокатите ни успешно оспориха по съдебен ред както издадените административни актове, така и наложените имуществени санкции, спестявайки на своя клиент повече от 700 000 лв. Съдебната битка по всяко дело беше проведена на две инстанции, като общо продължи повече от три години.

Всички разноски, направени от клиента ни във връзка с оспорване на незаконосъобразните актове, в това число адвокатските хонорари, ще бъдат възстановени от Агенция „Митници“ по силата на закона и постановеното в началото на тази година Тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. на ВАС. Повече информация за последното може да откриете тук: https://advokatite.bg/drzhavata-shhe-vzstanovyava-advokatskite-honorari-plateni-ot-grazhdani-pri-obzhalvane-na-nezakonosobrazni-nakazatelni-postanovleniya/

 

автор: Надя Чукова, юрист

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights