Златка Коцалова

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право“ и магистър по „Международно право“ в Paris 1 Pantheon-Sorbonne.
Магистърска степен по „Сравнително право“ от Paris 1 Pantheon-Sorbonne.
Изследователска дейност, осъществена в University of Oxford, с фокус “Specific performance of contracts“.

Професионален опит

Професионалният ѝ опит включва изготвяне на правни анализи, становища и документация, свързани с търговско и облигационно право, обществени поръчки, индустриална собственост. Консултира клиенти по въпроси, касаещи защитата на лични данни на физически лица с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 /”GDPR”/. Притежава опит като длъжностно лице по защита на данните. Изготвя юридически преводи от/на английски и френски език. Осъществява процесуално представителство.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2015 г.

Сфери на дейност

Защита на лични данни, обществени поръчки, облигационно и търговско право, индустриална собственост.

Членство в професионални организации

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2018 г.

Езици

Владее френски и английски език.

Verified by MonsterInsights