Корпоративна социална отговорност

В подкрепа на тези в нужда

През годините, ние от Консултантска къща „Велинов и партньори“ не веднъж сме подкрепяли различни организации, защото вярваме, че е важно да си помагаме и да се подкрепяме особено когато някой е в нужда. Заставайки зад различни каузи, ние виждаме начин да благодарим за успехите, които постигаме, добрите възможности, които ни се предоставят и доверието, което ни се гласува от страна на нашите партньори и клиенти.

В същото време ние внимателно проучваме каузите, които подкрепяме, уверили сме се, че можем да гласуваме доверие на хората и организациите, които стоят зад тях и сме ги взели присърце. Това е и причината да изграждаме дългогодишни партньорски отношения с различните фондации и сдружения, да ги подкрепяме в техните предизвикателни моменти, но също и заедно да споделяме моменти на щастие.

Създаваме възможности

Всички знаем колко предизвикателен може да бъде периода между завършването на образувание и стартирането на професионалния път. Затова екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ регулярно подава ръка на студенти по право, както от български, така и от чуждестранни университети и им дава възможност да приложат на практика материята, която изучават. Не малка част от колектива на „Велинов и партньори“  е започнала при нас през стажантска програма и след като, с течение на времето, са демонстрирали старание и желание да се учат и да се развиват в света на правото, са оставали при нас в качеството си на надеждни колеги и добри професионалисти, готови да подадат ръка на следващите поколения.

Ние гледаме отговорно на стажантските програми при нас, защото те са не само средство да обучим бъдещи кадри, а възможност да подадем ръка и да подкрепим студентите, да споделим знанията и уменията натрупани през годините и най-вече да дадем своя принос към адвокатската професия.

Verified by MonsterInsights