fbpx

Най-краткият път към европейско финансиране

ZOOM Уебинар     /     16 юли 2020 г.    

Вече можете лесно да се ориентирате в морето от информация!

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН УЕБИНАРА
Научете повече
ПРОГРАМА
КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ СЪБИТИЕТО
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЛЕКТОРИ
ЕКСПЕРТИТЕ СПОДЕЛЯТ ОПИТА СИ С ВАС
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Previous
Next

Информация за събитието

Имате бизнес и търсите възможност за финансиране по програма

Не знаете къде да намерите актуална информация

Не сте сигурни дали сте допустим кандидат по проекта

Искате да разберете откъде да започнете и кои са стъпките, които трябва да следвате

Изгубили сте се измежду редовете с малки букви

Търсите експертно мнение и възможност да се избегнат евентуални грешки

програма на уебинара

Основни стъпки в намирането на актуална информация

 • От кои източници да се информирам за актуални и предстоящи програми?
 • Как да се ориентирам дали има подходяща за мен програма?
 • Как да разбера дали съм допустим кандидат?
 • Как да разбера за какви дейности мога да кандидатствам?

Какво представлява един европейски проект

 • Структура на едно проектно предложение.
 • Как и къде се подава подготвен проект?
 • Тактики за успешен проект.

Ключът към успешното приключване на един европейски проект

 • Какви прости правила трябва да спазвам, за да изпълня правилно проекта?
 • Кога и как ще ми бъде изплатена помощта?
 • Какви мерки за информираност и публичност трябва да спазвам?

Какви са подводните камъни при получаване на европейско финансиране?

 • Какви ангажименти поемам с подписването на Договор за финансиране?
 • В кои случаи са възможни санкции и как да се предпазя?
 • Защо един проект не винаги е добра възможност?

лектори

еКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА СПОДЕЛЯТ ОПИТА СИ И ДАВАТ РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО НАМИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОЦЕСЪТ ПО ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ И РАЗЛИЧНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ

адв. Асен Велинов

Старши партньор в Консултантска къща “Велинов и партньори”
Работи в областта на трудово, осигурително и търговско право, обществени поръчки, право на интелектуална собственост и процесуално представителство. Има богат опит с консултирането на работодатели относно преструктуриране на цели предприятия. Лектор е на семинари и обучения по обществени поръчки и трудово право, автор е на редица публикации в областта на трудовото право и социалния диалог.

Галя Менова

Управител и собственик на Консултантска компания “Хюманконсултинг”
Експерт с над 13 годишен опит в разработването, управлението и отчитането на европейски проекти. Провежда обучения по предприемачество, бизнес развитие и европейско финансиране. Отлично познаване и ползване на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Светослав Герджиков

Старши партньор в Консултантска къща “Велинов и партньори”
Работи в сферата на търговско, банково, финансово и IT право, обществени поръчки, бизнес консултиране и европейски проекти. Провежда семинари и обучения и дава консултации във връзка с възлагания по Закона за обществените поръчки.