Абонаментно правно обслужване

В консултантска къща „Велинов и партньори“ имаме удоволствието да работим с едни от най-добрите специалисти в областта на търговското, трудовото, вещното и облигационно право, като всеки от юристите ни се е специализирал в детайлите на една, две или повече от изброените материи. Това прави екипа ни най-подходящият консултант на всеки собственик или управител на малък, среден или голям бизнес. При абонаментното правно обслужване клиентът ни получава на негова страна компетентността и знанията на всички юристи и адвокати от кантората, тесни специалисти в различни клонове на правото, които могат да му предложат най-доброто решение във всеки един казус. Мениджърските екипи, с които работим, са признателни за това, че им даваме различна гледна точка и решения, които вътрешните им юрисконсулти не са могли да предложат.

Абонаментните ни клиенти разполагат с привилегията да навлезем в детайлите на текущата им оперативна работа и да им предлагаме варианти за преструктуриране на предприятията, оптимизация на процесите и/или намаляване на документооборота, което от своя страна води до намаляване на разходите и съответно до допълнителни печалби за мениджърите и собствениците на бизнеса. Предимството на външното правно обслужване е, че ние работим директно с мениджърския екип изцяло в защита на неговите интереси. Като външни за структурата лица оставаме извън вътрешнофирмените зависимости и отношения, което ни позволява да имаме изцяло експертен и професионален поглед върху дейността.

Конкретните условия за предоставянето на услугата абонаментно правно обслужване варират и са изцяло съобразени с нуждите на клиента.

Verified by MonsterInsights