fbpx

Полезна информация за бизнеса и гражданите

Дисциплинарно уволнение - 4

Дисциплинарно уволнение – характер, основания и процедура за налагане

Характер на дисциплинарното уволнение. Съгласно българското трудово законодателство на работодателя принадлежи правото да установява реда и дисциплината, които следва да се съблюдават при изпълнение на

Прочетете повече »
Прекратяване на трудов договор - 1

Обезщетения при прекратяване на трудов договор – какво трябва да знаят страните по трудовото правоотношение?

Правна природа и предназначение на обезщетенията при прекратяване на трудов договор   При прекратяване на трудовото правоотношение нормативната уредба в Кодекса на труда вменява на

Прочетете повече »
електронно връчване на документи

Изпращането на електронни документи е по-лесно от всякога чрез системата за електронно връчване

Усложнената ситуация, предизвикана от COVID-19, постави на дневен ред въпроса относно различните възможности за дистанционна комуникация между бизнеса, гражданите и публичните органи. Повече от година

Прочетете повече »
Бизнесът се ориентира към онлайн търговия

Бизнесът все повече се ориентира към онлайн търговия. Какво обаче трябва да знае по темата преди да предприеме тази стъпка?

Глобалната пандемия предизвикана от COVID-19, както и мерките за ограничаване на неговото разпрострастранение доведоха до значителни промени в областта на търговията. По-специално, много търговци бяха

Прочетете повече »