fbpx

Полезна информация за бизнеса и гражданите

Дисциплинарно уволнение - 4

Дисциплинарно уволнение – характер, основания и процедура за налагане

Характер на дисциплинарното уволнение. Съгласно българското трудово законодателство на работодателя принадлежи правото да установява реда и дисциплината, които следва да се съблюдават при изпълнение на

Прочетете повече »
Прекратяване на трудов договор - 1

Обезщетения при прекратяване на трудов договор – какво трябва да знаят страните по трудовото правоотношение?

Правна природа и предназначение на обезщетенията при прекратяване на трудов договор   При прекратяване на трудовото правоотношение нормативната уредба в Кодекса на труда вменява на

Прочетете повече »
електронно връчване на документи

Изпращането на електронни документи е по-лесно от всякога чрез системата за електронно връчване

Усложнената ситуация, предизвикана от COVID-19, постави на дневен ред въпроса относно различните възможности за дистанционна комуникация между бизнеса, гражданите и публичните органи. Повече от година

Прочетете повече »