Светослав Герджиков

Управляващ партньор

Управляващ партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори”.

Образование

Завършил специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1999 г.

Завършил курс по “Въведение в съвременното английско право и правото на Европейския съюз” към Университета в Кеймбридж.

Професионален опит

Експерт в разработването на правни анализи и становища по нормативни актове и законопроекти към комисии в Народното събрание на РБ.

Провеждане на семинари и обучения, свързани с възлагането на обществени поръчки, изготвяне на пълна документация за обявяването на обществени поръчки, провеждане на процедурата по класиране на кандидатите, както и консултации при кандидатстването в конкурси по ЗОП.

Участие в европейски проекти като експерт с дългогодишен опит в разработването на правни анализи и различни становища, свързани със законодателствата на различни държави.

Сфера на дейност

Работи в областта на търговско, IT право, банково и финансово право, обществени поръчки, бизнес консултиране и европейски проекти.

Езици

Владее английски и ползва немски език.

Verified by MonsterInsights