За нас

Консултантска къща „Велинов и партньори“ предоставя пълно юридическо обслужване, което да задоволи всички нужди от правна помощ и защита на своите клиенти.

Работим в тясно сътрудничество с водещи специалисти в различни клонове на гражданското и търговското право, в това число хабилитирани преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и други висши учебни заведения в страната.

Част от експертите в екипа са участвали в различни работни комисии към Народното събрание по разработването на законопроекти в различни области на правото.

Verified by MonsterInsights