Право на интелектуалната собственост

Екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“ предоставя консултации и правни становища както в сферата на авторските и сродните му права, така и в областта на правото на индустриална собственост.

Ние оказваме професионална подкрепа на местни и чуждестранни клиенти по следните въпроси:

  • подготовка на документи за получаване на патенти за изобретения, индустриален дизайн и полезни модели, регистрация на търговски марки, в т.ч. и марки на Общността;
  • изготвяне на споразумения за предоставяне на права върху интелектуалната собственост, договори за лицензи, споразумения за трансфер на ноу-хау, франчайзингови споразумения;
  • извършване на проучвания за търговски марки и патенти във всички сфери на науката и техниката;
  • подготвяне и подаване на възражения и искове за заличаване и отменяне на регистрирани обекти на индустриална собственост;
  • цялостно правно проучване и анализ на права на интелектуалната собственост, управление и защита на права върху интелектуална собственост.

Публикации по темата:

Фонд за МСП: Как да защитите Вашата интелектуална собственост, като се възползвате от безвъзмездна помощ

Консултантска къща „Велинов и партньори“ може да Ви съдейства да се възползвате максимално от Фонда за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund). Тази програма

Прочетете повече »
Защита на интелектуалната собственост - 4

Фондът за малки и средни предприятия (МСП) на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предоставя нови възможности за финансиране за защита на интелектуалната собственост през 2022 г.

В дигиталната епоха защитата на интелектуалната собственост се е превърнала в абсолютна необходимост и ключ за успех за всеки бизнес, който желае да предпази уникалните

Прочетете повече »
регистрация на търговска марка - 7

Акценти от опозиционното производство: наличие на сходство между търговска марка*, обхващаща закрила по отношение на вино и друга – търсеща закрила за плодови напитки

* Настоящият материал разглежда опозиционното производство при регистрация на марка на Европейския съюз.       Обща рамка: Защита срещу опозиция в процеса по регистрация

Прочетете повече »

Регистрация на търговска марка. Защо е необходима и как можете да си осигурите финансиране за процедурата?

Всяко бизнес начинание цели да се отличи в своята сфера на дейност и съответно да бъде по-разпознаваемо сред целевата група потребители. Това най-често се постига

Прочетете повече »

Ваучери за интелектуална собственост в помощ на малки и средни предприятия

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с Патентното ведомство на Република България предоставя възможност на малки и средни предприятия за достъп

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights