Правни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване, Консултантска къща „Велинов и партньори“ осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълния набор от правни услуги, които са подбрани така, че да задоволят всички нужди на клиента.

Клиентите ни се доверяват на екип от професионалисти, включващ адвокати и юристи с разнообразен опит и квалификация в областта на гражданското, търговското, дружественото, данъчното, финансовото, вещното, трудовото право, интелектуална собственост, административно право и административен процес като предоставя правни становища и съвети, устни и писмени консултации, изготвя всякакви документи и книжа и осъществява процесуално представителство и защита на правата и законните интереси на доверителите си пред съдилищата, арбитражните органи и институции, администрацията и всички трети физически и юридически лица.

Verified by MonsterInsights