Надя Чукова

Юрист

Юрист

Образование

Завършила специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г.

Професионален опит

Опитът ѝ включва консултации и подготовка на документи, свързани с регистрация на обектите на индустриална собственост; консултации в сферата на авторското право и сродните му права; изготвяне на правни становища и документация по казуси в сферата на търговското и облигационно право; изготвяне на преводи от/на английски език на юридически документи.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2014 г.

Сфери на дейност

Работи в областта на право на интелектуалната собственост, обществени поръчки и облигационно право.

Езици

Владее английски и френски език.