Вещно право и строителство

Услугите ни в тази сфера включват:

  • юридически анализи и оценки на правния статус на недвижими имоти, включително извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти;
  • предоставяне на правни съвети и изготвяне на документация във връзка с договори по международно признати стандартни условия (FIDIC);
  • подготвяне на договори за строителство, за осъществяване на строителен надзор и мониторинг;
  • оказване на съдействие при получаването на различни разрешения свързани с вещните права и строителството;
  • комплексни консултации, включващи и съвети за финансиране на проекти, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти.

Публикации по темата:

Договор за депозит – 1

Договор за депозит при покупка на недвижим имот – какво трябва да знаем?           

Закупуването на недвижими имоти е все по-актуален избор сред инвеститорите – физически и юридически лица, търсещи печелене на пасивен доход, спестяване на средства или изграждане

Прочетете повече »
Недвижим имот – 8

Облагаем ли е доходът от продажбата на недвижим жилищен имот от физическо лице и предвижда ли се данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт върху същия?

В настоящата публикация ще ви запознаем с два аспекта, свързани с данъчната планировка при продажба или ремонт на недвижим жилищен имот. Във времена на световна

Прочетете повече »
предварителен договор за покупко-продажба на имот - advokatite.bg - 1

Правно значение, ползи и рискове от сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имот

Какво представлява предварителният договор за покупко-продажба на имот Покупко-продажбата на недвижим имот безспорно е сделка, към която бъдещите контрагенти следва да подхождат с особено внимание,

Прочетете повече »

Важни моменти при покупко-продажбата на недвижим имот. Ролята на адвоката при реализиране на сделката

Закупуването на недвижим имот все още е един от предпочитаните начини за инвестиране на налични финансови средства. Независимо дали купувачът желае да вложи реализираната чрез

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights