Десислава Хълтъкова

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.

Професионален опит

Опитът ѝ включва консултиране на търговски дружества при осъществяване на дейността им, включително в областта на международния превоз и спедиция; извършване на цялостен правен анализ (due diligence) на пакети от вземания и подготовка на правни становища и документи в областта на гражданското и търговското право; предоставяне на юридически услуги на работодатели и служители в сферата на трудовото право.

Осъществява процесуално представителство по търговски, трудови и изпълнителни дела.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2011 г.

Сфера на дейност

Работи в областта на трудовото, осигурително право и процесуално представителство.

Членство в професионални организации

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2015 г.

Езици

Владее английски и немски език.

Verified by MonsterInsights