Партньори

Екипът ни е в състояние да предостави юридическа консултация и услуги по различни правни въпроси на територията на цялата страна.

Консултантска къща „Велинов и партньори“ поддържа и развива сътрудничество с реномирани правни кантори както в страната, така и в Република Германия, което ни позволява в случай на необходимост да съдействаме на нашите клиенти при намирането на най-подходящите професионалисти за техните конкретни нужди.

 Консултантска къща „Велинов и партньори“ поддържа трайно и устойчиво професионално сътрудничество с компании от разлинчни области с цел цялостно съдействие на нашите клиенти и предоставяне на консултации по темите, които ги вълнуват.

„Интеревро Консулт“ ЕООД предоставя консултации в областта на подготовката и цялостното управление на проекти, съфинансирани от структурните фондове на Европейския Съюз.

ХЮМАНКОНСУЛТИНГ ЕООД е консултантска компания с основна дейност подготовка и управление на Европейски програми и  проекти.

София, ул. Иван Вазов 29

Тел.: +359 899 92 57 49

Имейл: office@humanconsulting.bg

Канали за комуникация:

 

ТъчМеню ООД 

TouchMenu е интерактивен дигитален канал за комуникация между гостите и хотела/ресторанта/ спа центъра.  5 звездно преживяване с дигитален консиерж.

София, район „Изгрев“ п.к. 1113

бул. „Драган Цанков“ №23А
Имейл: info@touchmenuapp.com

Канали за комуникация:

Кредитланд е водеща компания за кредитно консултиране, създадена през 2006 година. Кредитните консултанти на Кредитланд оказват активно съдействие в процеса на избор и кандидатстване за кредит. Клиентите получават безплатна консултация за всички аспекти на финансирането.

София, бул. Стефан Стамболов 28

Тел.: 0700 10 009  / 02 963 56 06

Имейл: info@creditland.bg

Канали за комуникация:

Лот-Консулт ЕООД е водещ доставчик на пълния набор от услуги по безопасност и здраве при работа, предлагащ обслужване от служба по трудова медицина, измервания на параметрите на работната среда, обучения и консултации.

София, ул. Троянски проход 16, ет.2

Тел.: 0700 800 10  / 02 917 29 18

Имейл: office@lot-consult.com

Канали за комуникация:

 

Асоциацията на кредитните посредници в България

Мисията на Асоциацията е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, да си сътрудничи с банките и Асоциацията на банките в България, с представители на Българска народна банка, както и да създава нови партньорства с други организации.

Към този момент Асоциацията се състои от над 20 фирми-членки, регистрирани към БНБ като необвързани кредитни посредници в България и е отворена за членство към всички регистрирани необвързани кредитни посредници.

София, район „Възраждане“ п.к. 1000

ул. „Стефан Стамболов“ № 28
Имейл: info@acib.bg

Канали за комуникация:

Verified by MonsterInsights