Международно право и право на Европейския съюз

Като член на Европейския съюз и страна по редица международни конвенции, България е задължена да прилага европейските и международни правила, както по отношение на трансгранични спорове и проекти, така и във връзка с казуси, засегнати от международен елемент. Адвокатите ни се грижат нашите клиенти да са добре запознати с тенденциите в европейското и международно право.

Услугите ни в тази сфера включват:

  • консултиране относно регулаторните изисквания в Европейския съюз;
  • институционални въпроси – правомощия на институциите на Европейския съюз и права на гражданите на Европейския съюз спрямо институциите;
  • вътрешен пазар на Европейския съюз и свободно движение на стоки, услуги, хора и капитaли;
  • конкурентно право на Европейския съюз;
  • международно търговско право;
  • приложимо право при правоотношения с международен елемент.
Verified by MonsterInsights