Бизнес консултации

С развитието на икономиката и на частния бизнес в България се появява и нуждата от професионални бизнес консултации.

Експертите от Консултантска къща „Велинов и партньори” предоставят компетентни съвети, базирани на професионален опит и лична ангажираност към успеха на клиентите.

Наборът ни от услуги в този аспект включва консултиране при стартиране на нов бизнес, стратегическо планиране и развитие на бизнеса, антикризисни мерки, стратегическо управление на човешките ресурси.

Verified by MonsterInsights