Банково и финансово право

В сферата на банковата и финансовата дейност ние можем да ви съдействаме по въпроси, свързани с корпоративните финанси, текущи банкови операции и всякакви услуги, касаещи процесуалното представителство по дела и/или извънсъдебни споразумения, изготвяне на нужните документи, засягащи защитата ви, като предоставяме услуги като:

  • консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки по финансиране на придобивания, преструктуриране на кредити и учредяване на обeзпечения;
  • представителство при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
  • консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
  • консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
  • процесуално представителство на банки и физически лица по дела, касаещи банкови операции и сделки, включително и действия по събиране на вземания.
Verified by MonsterInsights