Законодателни промени и полезни факти от света на правото

ЕС И AI: ПРОЕКТЪТ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ХАРМОНИЗИРАНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ БЕ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

      Технологиите, базирани на изкуствен интелект, се усъвършенстват с изключително бързи темпове, а правото не е в състояние да ги настигне. За това

Прочетете повече »
Whistleblower Directive - 7

Новости, свързани с предстоящото транспониране на Директивата за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на закона (т.нар. Whistleblower Directive)

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото

Прочетете повече »
Гражданско дружество – 7

Принудително изпълнение срещу съдружник в гражданско дружество

Какво представлява гражданското дружество? Разрешаването на проблематиката относно принудителното изпълнение срещу лице, което е и съдружник в гражданско дружество, налага предварително изясняване на правната същност

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights