fbpx

Законодателни промени и полезни факти от света на правото

Тълкователно решение на ВКС

ВКС постанови важно тълкувателно решение относно развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот при евикция на купувача

С Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен

Прочетете повече »

Министерството на правосъдието предлага промени в ГПК и НПК, регламентиращи извършването на процесуални действия в електронна форма

Министерството на правосъдието (МП) предлага намаляване с 15% на държавната такса по граждански дела в случаи на подаване на искове за защита на лични или

Прочетете повече »

Влизат в сила важни промени в ГПК, АПК, НПК и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

В бр. 98 от 17.11.2020 г. на „Държавен вестник” бяха обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административно-процесуалния кодекс (АПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и  Закона

Прочетете повече »

ВКС постанови решение по приложението на непреодолимата сила във връзка с отговорността на собственика за вреди, причинени от вещ

С решение от 27.10.2020 г. Върховният касационен съд осъди община Летница да заплати 100 000 лв. обезщетение на близките на един от двамата загинали през

Прочетете повече »