Кристина Терзийска

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2007 г.

Професионален опит

Професионалният ѝ опит включва предоставяне на консултации, изготвяне на правни становища и документация във връзка с юридически казуси в сферата на: търговското право, трудовото право, процедури за възлагане на обществени поръчки, административно-наказателни производства, защита на потребителите; предоставяне на правни становища и изготвяне на документация във връзка с искови, обезпечителни и изпълнителни производства; изготвяне на юридически преводи от/на немски и английски език.

Вписана като заклет преводач от/на немски език в списъка на одобрени преводачи от МВнР, Консулски отдел.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2013 г.

Сфери на дейност

Обществени поръчки, трудово и осигурително право, административно право.

Езици

Владее английски и немски език.

Публикации

  • „Търговският печат – анахронизъм или рекламен продукт?”, сп. Правен свят, 2009 г.
  • „Профилът на купувача – ново ноу-хау за търговски шпионаж”, сп. Правен свят, 2014 г.
Verified by MonsterInsights