Безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19

ZOOM Уебинар     /     12 юни 2020 г.     /     15:00 ч.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ УЕБИНАРА

Информация относно процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Практични съвети относно процедурата по кандидатстване

Разяснения относно ангажиментите, които се поемат от фирмите кандидати

Оценка за допустимост по програмата

Преференциални условия за съдействие от страна на нашите експерти в процеса на кандидатстване

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездно финансиране от 30 000 до 100 000 лв.!

Ако сте търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите!

Ако сте средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП!

Ако сте юридически лица регистрирани преди 01.01.2019 г.!

Ако сте подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ!

Ако сте фирми регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до 31.05.2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

УЧАСТНИЦИ

Управител и собственик на Консултантска компания „Хюманконсултинг“

Експерт с над 13 годишен опит в разработването, управлението и отчитането на европейски проекти. Провежда обучения по предприемачество, бизнес развитие и европейско финансиране. Отлично познаване и ползване на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“

Работи в областта на трудово, осигурително и търговско право, обществени поръчки, право на интелектуална собственост и процесуално представителство. Има богат опит с консултирането на работодатели относно преструктуриране на цели предприятия. Лектор е на семинари и обучения по обществени поръчки и трудово право, автор е на редица публикации в областта на трудовото право и социалния диалог.

Старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“

Работи в сферата на търговско, банково, финансово и IT право, обществени поръчки, бизнес консултиране и европейски проекти. Провежда семинари и обучения и дава консултации във връзка с възлагания по Закона за обществените поръчки.

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

ПЪРВИ МОДУЛ

Начало: 15:00 ч.

Почивка: 15:50 ч. – 16:00 ч.

Условия за кандидатстване

ВТОРИ МОДУЛ

Начало: 16:00 ч.

Почивка: 16:50 ч. – 17:00 ч.

Подаване на проектното предложение

ТРЕТИ МОДУЛ

Начало: 17:00 ч.

Изпълнение и отчитане на спечелен проект

Verified by MonsterInsights