Трудово и осигурително право

Предоставяме широк спектър от юридически услуги в областта на трудовото и осигурително право както в полза на работодатели, така и на служители.

По отношение на работодателите сме в състояние да предложим пълно правно обслужване по спазване на всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на трудовото и осигурително право, изготвяне на вътрешни актове и трудови договори, както и процесуално представителство в съдебни производства във връзка с предявени срещу работодателя искове за признаване на уволнението за незаконно, заплащане на обезщетения и/или търсене на имуществена отговорност.

По отношение на служителите предоставяме правни консултации за защита правата на служителя, както и процесуално представителство във връзка с дисциплинарни производства, производства по реализиране на имуществена отговорност на работодателя и защита срещу незаконно уволнение.

Verified by MonsterInsights