Данъчно право

Екипът ни предоставя услуги в областта на данъчното право, като може да представлява вашите интереси при водене на данъчни дела, при обжалването на ревизионни и други актове на данъчната администрация.

Юристите ни могат да ви консултират и съдействат относно практиките и възможностите за избягване на двойното данъчно облагане и предоставянето на услуги във връзка с приспадане на данъчен кредит.

Предоставяното от нас обслужване включва:

  • правна защита по данъчни дела;
  • цялостно представителство в ревизионното производство;
  • обжалване на актове;
  • защита по данъчно-ревизионни актове;
  • защита пред Национална агенция по приходите;
  • правни консултации по данъчно правни въпроси и казуси;
  • правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС;
  • данъчно планиране;
  • представителство пред данъчната администрация.
Verified by MonsterInsights