Несъстоятелност

Осъществяваме процесуално представителство по дела за откриване на производства и обявяване в несъстоятелност. Във всички фази от делото, независимо дали сте в качеството на кредитор или длъжник, може да се допитате до нашите юристи, които имат опит в консултирането на български и чуждестранни клиенти.

Правните ни услуги включват:

  • изготвяне на всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност по молба на длъжник или кредитор, както и процесуално представителство в рамките на производството;
  • предявяване на вземанията от кредитори и защита правата на длъжника;
  • участия в Общи събрания на кредиторите;
  • процесуално представителство по искове за установяване на вземанията;
  • защита при оздравяване на предприятието на търговеца;
  • изготвяне на споразумения с кредиторите по несъстоятелността;
  • защита на длъжника срещу отменителни искове;
  • защита при публична продан и разпределение на постъпилите суми.
Verified by MonsterInsights