IT право

Предоставяме съдействие относно осъществяването на права в търговската дейност в интернет.

Екипът ни има опит при изготвянето на електронни документи и общи условия към платформи за електронна търговия, защита на личните данни и др.

Правните ни услуги включват:

  • представителство при спорове по отношение на Интернет домейни – по съдебен, арбитражен ред, при специални регистърни и спорни производства при регистратори на домейн адреси;
  • изготвяне на договори с предмет права върху домейн;
  • представителство при спорове при използване и нарушаване на IT права;
  • консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи, както и изготвяне на клаузи за изключване отговорността на доставчици на услуги и др.
Verified by MonsterInsights