Обществени поръчки: всичко, което трябва да знаете

Обществени поръчки: всичко, което трябва да знаете

In-house възлагане – 1

Ново методическо указание на Агенцията по обществени поръчки във връзка с прилагането на т.нар. “in-house“ възлагане като едно от изключенията по Закона за обществените поръчки

Новото Методическо указание № МУ-6 от 09 юли 2021 г. относно прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от Закона

Прочетете повече »

Зелените обществени поръчки – инструмент за реализиране на целите на политиката за опазване на околната среда

„Зелените“ обществени поръчки (ЗеОП) се провеждат по процедура, при която екологични съображения се вземат предвид в рамките на процеса на възлагане на обществената поръчка. Съгласно

Прочетете повече »

Процедурата за възлагане на обществени поръчки „Партньорство за иновации”

Партньорството за иновации е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, предвидена в Директива 2014/24/ЕС, която може да се използва единствено в случаи, когато пазарът

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights