Ваучери за интелектуална собственост в помощ на малки и средни предприятия

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с Патентното ведомство на Република България предоставя възможност на малки и средни предприятия за достъп до фонд от 20 млн. евро.

На 18.12.2020 г. бе учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства, който ще предлага ваучери за интелектуална собственост в помощ на малки и средни предприятия (МСП), чието седалище се намира в Европейския съюз (ЕС).

Всички предприятия на територията на ЕС, отговарящи на официалното определение за МСП, ще могат да се възползват от финансово подпомагане под формата на възстановяване на разходи за заявки за марки и дизайни, както и за услуги за предварителна диагностика на интелектуалната собственост. Максималната сума, за която едно предприятие може да кандидатства, е в размер на 1500 евро.

Схемата включва 5 времеви етапа (времеви прозорци) за подаване на заявления, първият от които ще бъде отворен в периода от 11.01.2021 г. до 31.01.2021 г.  Всяко предприятие може да подаде само едно завление за една услуга или комбинация от две, а средствата ще бъдат отпускани на принципа „Обслужване по реда на кандидатстване”.  Двете услуги, които влизат в обхвата на схемата, са следните:

  • Услуга 1 – предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan), в рамките на която одитори в областта на ЕС разглеждат бизнес модела, продуктите и/или услугите и плановете за растеж на предприятието, за да формулират стратегията му. За тази услуга програмата предвижда да покрива 75 % от разходите.
  • Услуга 2 – заявки за регистрация на промишлен дизайн и/или търговски марки, по отношение на които безвъзмездната помощ ще възстанови 50 % от таксите.

Кандидатстване се извършва онлайн на официалния сайт на EUIPO, където се подава онлайн формуляр, придружен от необходимата документация за проверка на статута на МСП.

Повече информация относно безвъзмездната помощ по инициатива на EUIPO в тясно сътрудничество с Патентното ведомство, както и условията за кандидатване, може да намерите на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund.

Verified by MonsterInsights