Фонд за МСП: Как да защитите Вашата интелектуална собственост, като се възползвате от безвъзмездна помощ

Консултантска къща „Велинов и партньори“ може да Ви съдейства да се възползвате максимално от Фонда за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund). Тази програма на ЕС предлага безвъзмездна финансова помощ за регистрация на търговски марки, дизайни и патенти с цел да подпомогне малките и средни предприятия (МСП) в защитата на своите идеи.

Кой може да кандидатства?

Фондът е отворен за микро, малки и средни предприятия, както и за самоосигуряващи се лица, които са установени в Европейския съюз.

Каква е помощта?

Фондът предлага ваучери, които възстановяват част от разходите за следните услуги:

 • IP Scan: оценка на вашите нужди от интелектуална собственост (до 450 евро)
 • Диагностика на правоприлагането на ИС: помощ при случаи на нарушаване на права (ново през 2024 г.)
 • Регистрация на марка и дизайн: национални, европейски и международни (до 1 000 евро)
 • Патенти: национални и европейски, проучване на патентоспособността (до 3 500 евро)
 • Сортове растения: европейска регистрация и експертиза (до 1 500 евро)

Как да кандидатствате?

За кандидатстването е необходимо да се регистрирате във Фонда за МСП и да попълните и подадете заявление с придружителни документи. За Ваше улеснение ние предлагаме комплексна услуга, която включва всяка стъпка от подаване на заявление за подпомагане до регистрация на Вашата/ия търговска марка/промишлен дизайн. Наш ангажимент е да предприемем всички необходими действия, за да бъдат средствата възстановени по банковата Ви сметка, без да се налага да се ангажирате с проследяване на срокове и инвестиране на допълнителни усилия и време.

Важно:

 • Срокът за кандидатстване е от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г.
 • Ваучерите са валидни 2 месеца, но е допустимо удължаване с още 2.

Консултантска къща „Велинов и партньори“ има дългогодишен опит в подпомагането на МСП в защитата на тяхната интелектуална собственост. Можем да ви помогнем:

 • Да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ от Фонда за МСП.
 • Да изберете най-подходящите за Вашия бизнес услуги за интелектуална собственост.
 • Да регистрирате вашите търговски марки и дизайни.
 • Да защитите Вашите права на интелектуална собственост.

Не се колебайте да се свържете с нас.

Verified by MonsterInsights