Стратегическо управление на човешките ресурси

Консултациите в тази сфера имат за цел да подпомогнат действията по планиране, подбор, наемане, награждаване, определяне на заплати, оценка на представянето, развитие, обучение и мотивация на персонала.

За съвременните мениджъри балансирането между производителността и личностните качества е особено трудна задача. Затова нашите консултанти са готови да ви помогнат в изграждането на системи за компетентно оценяване на служителите. Така Вие ще знаете, че на всяка позиция стои правилния човек, а производителността ще се покачи.

За съжаление в условията на икономическа криза често се налага да се разделим с някои наши служители. Екипът ни е готов да направи независима и точна оценка на качествата на Вашите служители и да предложи възможно най-безболезнено преструктуриране на позициите в компанията.

Висококвалифицираните ни юристи в областта на трудовото и осигурително право Ви гарантират, че тези действия няма да доведат до нежелани за вас последствия.

Често задавани въпроси към Консултантска къща „Велинов и партньори” в тези области са:

  1. Как да намалим персонала без сътресения?
  2. Как да направим масови уволнения?
  3. Има ли вина мениджмънтът за лошите резултати или оправданието с кризата е достатъчно основателно?
  4. Може ли съкращаването на персонала да обхване само губещите обособени единици от него?
  5. Как да назначим знаещи и можещи – има ли готова формула за подбор?
  6. Как да мотивираме персонала? Може ли мотивацията да е основана на по-високата производителност?
Verified by MonsterInsights