Антикризисни мерки

По време на криза е необходимо да се правят решителни промени, които да водят до стабилизиране на основните функции на бизнеса. По време на криза можем ясно да видим ефективността на предпазните мерки, които сте създали.

Част от въпросите, на които могат да отговорят експертите от Консултантска къща „Велинов и партньори” са:

  1. Как да оцелеем в условията на криза?
  2. Как да променим условията по основните договори на фирмата като част от антикризисните мерки.
  3. Намалелият обем от работи води ли до редуциране на персонала?
  4. Може ли да съкратим разходите като част от антикризисните мерки?
Verified by MonsterInsights