Успешно приключена процедура по масови уволнения

КАК КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „ВЕЛИНОВ И ПАРТНЬОРИУЧАСТВА В СПАСЯВАНЕТО НА БИЗНЕСА НА ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФАБРИКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

Нашата професия ни учи с всеки клиент да очакваме неочакваното. И да намираме изход там, където изглежда, че съдбата вече е казала думата си.

Беше 2017 та година. Авария в една от най-големите фабрики за производство на хартия в България ни изправи пред изключително сложна ситуация – да проведем процедура по масови уволнения.

Възникналата експлозия на 58-тонен чугунен цилиндър, беше разрушила две от поточните линии. Това спря цялото производство в дружеството. Невъзможността за бързо възстановяване на работния процес изправи ръководството на фабрика пред трудното решение за предприемане на неприятни и в същото време непопулярни мерки.

Тук дойде и нашата роля. Екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“ беше ангажиран с провеждането на процедура по масови съкращения в предприятието. Моментът беше изключително деликатен. Първите стъпки на специалистите ни по трудово право, бяха свързани с  активно участие в консултирането и информирането на заинтересованите страни (работодателя, синдикати, работници и служители) в хода на цялата процедура, както и в предприемането на всички необходими мерки за смекчаване на последиците от тези уволнения.

Ето защо започнахме да провеждаме консултации и с представителите на двете синдикални организации в дружеството. Резултатът – подписаното между страните споразумение по чл. 130а, ал. 1 от Кодекса на труда. Освен това беше сформиран екип за насърчаване на заетостта, част от който бяха представители на работодателя, организациите на работниците и служителите в предприятието. Участваха и представители на Агенцията по заетостта и на общинската администрация. За да извървим сложния и деликатен път до финализиране на процедурата инициирахме срещи и консултации с органите на изпълнителната власт на местно ниво, за да обсъдим всички възможни варианти за успешното разрешаване на казуса.

През цялото време ни водеше мотивът, че успешно проведената процедура по масови уволнения в дружеството е основната предпоставка, която осигурява възможност на работодателя да възстанови дейността на фабриката и приоритетно връщане на уволнените служители и работници в максимално кратки срокове.

И така екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“ успешно проведе процедурата по масови уволнения във  фабриките за производство на хартия. На финала до нас стоеше доволен клиент, който имаше отправна точка за възстановяване на бизнеса си и доверието на служителите.

Verified by MonsterInsights