Обединеното кралство въведе точкова система за имигрантите

Обединеното кралство въведе точкова система за имигрантите

След като през 2016 г. гражданите на Обединеното кралство изразиха чрез референдум волята си да напуснат Европейския съюз (ЕС), започна дългият и сложен процес по гарантиране на плавен преход и оттегляне на страната. След приклюването на преходния период на 31 декември 2020 г., последствията от Брекзит са вече факт и поставят много въпроси, свързани с пребиваване и работа в страната. След като вече ви представихме някои от новите промени при търговия със стоки след приклюването на преходния период, сега ще обърнем внимание на друго последствие от Брекзит, а именно  въвеждането на нова точкова система за всички имигранти.

Свободното движение между ЕС и Обединеното кралство приключи на 31 декември 2020 г. след като Великобритания официално напусна ЕС. От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство въведе точкова система за оценка на професионалните качества на имигрантите с цел повишаване на нивото на чуждестранната работна ръка в страната. Новоприетата точкова система третира еднакво гражданите от и извън ЕС и дава приоритет на таланта и уменията на отделните хора пред това от коя държава идват.

Какво представлява новата точкова система?

Базираната на точки имиграционна система е начинът, по който Великобритания избра да поеме обратно контрола над границите си и да прекрати свободното движение на хора. Идеята е, новата точкова система да подбира и контролира пребиваването на квалифицирани работници, студенти и редица други специалисти, или просто чуждестранни граждани, които желаят да инвестират или да се установят на територията на Великобритания. За тази цел са въведени няколко имиграционни маршрути (immigration routes), подходящи за различните категории хора. Например, създадени са маршрути за квалифицирани и висококвалифицирани работници, студенти, предприемачи в сферата на иновациите и други. 

Кои хора трябва да кандидатстват по новата точкова система?

Всички граждани на държави от и извън ЕС, които не са се установили във Великобритания преди 31 декември 2020 г. и нямат права, съгласно Споразумението за оттегляне от 1 януари 2021 г., ще трябва да отговарят на определени изисквания, за да работят или учат в Обединеното кралство. Важно е да се отбележи, че всеки, който иска да посети страната за период по-кратък от 6 месеца, е свободен да го направи без изискване за придобиване на виза. В тази връзка, туристите не са включени в изискванията на точковата система, при изрично обявеното правило, че те нямат право да работят по време на престоя си в Обединеното кралство.

Какви са изискванията, заложени в нововъведената точкова система?

Гражданите, които желаят да се установят в Обединенто кралство с цел работа или учене, ще трябва да преминат през различни проверки, в това число и проверка за съдимост във Великобритания и проверка на тяхната самоличност. За целта могат да използват разработено мобилно приложение, което да улесни тяхната идентификация или да посетят център за издаване на визи. Също така, желаещите да работят или учат във Векибритания трябва да отговарят и на допълнителни критерии в зависимост от целта на тяхното пребиваване. Кандидатите за виза ще получават определен брой точки на база на нивото си на владеене на английски език, професионалната си квалификация, наличието на предложение за работа и дохода, който ще получават в случайте когато това е приложимо.

Verified by MonsterInsights