Агенция по вписванията с шест нови електронни услуги на сайта на Имотния регистър

Агенция по вписванията стартира шест нови електронни услуги, които са достъпни чрез единния портал на ведомството. Порталът бе обновен миналото лято като обедини управляваните от ведомството регистри – Търговския регистър, Имотния регистър и този за юридическите лица с нестопанска цел. С това се финализира проектът за надграждане на Имотния регистър, чиято цел бе да подобри обслужването на бизнеса и гражданите, да допринесе за вътрешното интегриране на системите и да въведе нови електронни услуги.

Кои са новостите, предлагани на сайта на Имотния регистър?

Новите услуги включват издаване на заверен и незаверен препис от вписан акт, издаване на удостоверение за лице и имот, издаване на удостоверение за лице и имот за определен период. Всички те могат да бъдат заявени на сайта на Имотния регистър. За да бъде изпълнена заявка за някоя от услугите са необходими: регистрация, валиден електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), попълнена съответната е-форма от сайта на Имотния регистър, в зависимост от желаната услуга и заплатена държавна такса през системата на Epay.

Как да си направим регистрация на сайта на Имотния регистър?

За да имате достъп до е-услугите, задължително трябва да имате направена регистрация в сайта.  В единния портал е предоставен видео урок, който показва стъпките при регистриране на потребителски профил – въвеждане на електронна поща, имена и парола.

Регистрация на сайта на Имотния регистър

Как да получим достъп до новите електронни услуги, предлагани на сайта на Имотния регистър?

След като влезете в профила си и изберете опцията „Услуги в имотния регистър”, ще видите че новите услуги са разделени в две категории: „Заявления за издаване на удостоверения”, където са включени четири нови опции – Издаване на удостоверение за имот и/или за лице, както и такива за определен период, и втората категория „Преписи от актове, вписани в службите по вписвания по Закона за кадастъра и имотния регистър и Правилника за вписвания”, където може да заявите издаване на незаверен или заверен препис от акт.

Новите електронни услуги на сайта на Имотния регистър

Важно е да се отбележи, че незавереният препис може да бъде заявен и получен електронно, докато завереният препис може да се получи само на място в агенцията. Относно заявленията за издаване на удостоверения за лице и имот, както и за определен период, потребителите могат да посочват по какъв начин искат да получат документа – електронно или на място в служба по вписвания. Единствената разлика е, че издаването на удостоверение за имот отнема от 3 до 7 работни дни, в зависимост от предпочитанията на заявителя, докато за издаване на удостоверение за лице, потребителите могат да избират срок за предоставяне от 8 работни часа до 7 работни дни.

Подробна информация за достъпа до новите услуги може да получите тук.

Инфомация за други новости при електронните услуги в държавната администрация може да намерите тук

Verified by MonsterInsights