Собствениците на електронен магазин се сдобиха с отсрочка да регистрират електронния си магазин в НАП

Във връзка с удължените срокове по Наредбата, Консултантска къща „Велинов и партньори“ Ви напомня, че всички търговци, които извършват продажба на стоки и услуги, посредством платформа за извършване на продажби в мрежата, е необходимо да регистрират електронния си магазин в НАП в срок до 29-ти юни 2019 г. В посоченият срок притежателите на електронен магазин трябва да подадат информация до НАП чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33. Информацията се подава чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

В приложението, което се подава до НАП, следва да се предоставят най-общо следната информация: наименованието на електронния магазин, наименование на домейна, информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин, информация за собственика на домейна, къде е хост-ван уеб сайтът на електронния магазин, кой осъществява поддръжка на сайта; вид на продаваните стоки/услуги.

За да определите дали сте задължено лице по Наредбата, може да проверите дали извършваната от Вас дейност кореспондира на легалната дефиниция на понятието, „електронен магазин“, дадена от законодателя, която включва няколко момента:

Сайтът Ви е електронен магазин, ако чрез него се извършват продажби на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние, и сайтът има вградени следните функционалности:

      – избор на стока,

      – включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница,

      – въвеждане на информация за купувача,

      – адреса на доставка

      – избор на метод за плащане.

Ако считате, че функционалностите на притежавания от Вас интернет сайт,  чрез който осъществявате продажба на стоки и служи в интернет пространството представлява „електронен магазин“ по смисъла на закона, то Ви приканваме в срок до 29-ти юни 2019 г. да подадете информация до НАП и да регистрирате електронния си магазин.

Следващата стъпка, която следва да предприемат притежателите на електронен магазин, съгласно наредбата е да приведат софтуера, който използват за управление на продажби от сайта, в съответствие с изискванията на новата наредба. За осъществяване на тази дейност, собствениците на интернет сайт за продажба на стоки и/или услуги ще разполагат със срок до 30.09.2019 г.

Verified by MonsterInsights