Плащания в брой само до десет хиляди лева

От началото на 2016 г. максималната сума, която може да се плати в брой, беше намалена от 15 000 лв. на 10 000 лв. Промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой бяха публикувани в бр. 95/08.12.2015 г. на Държавен вестник и влязоха в сила на 01.01.2016 г.
Ограниченията важи при плащания по сделки, равни на или надвишаващи 10 000 лв., както и когато самото плащане е под 10 000 лв., но представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна не или надвишава 10 000 лв.
Законът не се прилага при изчерпателно изброени случаи, като например при теглене и внасяне на пари в брой от / в собствени платежни сметки, сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия; сделки с чуждестранна валута в наличност по занятие; изплащане на трудови възнаграждения по смисъла на кодекса на труда и др.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights