Партньорите Асен Велинов и Светослав Герджиков на корицата на сп. Човешки ресурси

По случай предстоящия 15-годишен юбилей на Консултантска къща Велинов и партньори  Асен Велинов и Светослав Герджиков получиха покана от сп. Човешки ресурси да споделят дългогодишния си опит както в управлението на висококвалифицирани професионалисти, така и в специализираните юридически консултации в областта на трудово право. В разговора партньорите признават, че голяма част от мисията на кантората е фокусирана в управлението на човешкия капитал – най-ценния ресурс на всяка фирма. Ласкаят се, че ги поставят сред образците за силен и мотивиран екип. Вратите им са отворени за нови, знаещи и мотивирани хора. Важно качество, което е задължително да притежават членовете на екипа, е отговорност към поставените задачи и амбиция за развитие както в професионален, така и в личен план.

Списание Човешки ресурси е специализирано издание, което излиза в 10 броя годишно. В него се представят добри практики и насоки за практическо приложение на моделите за успешно управление на човешките ресурси, за поддържане на високо квалификационно равнище на персонала, прийоми за подобряване и развитие както на бизнес отношенията, така и на междуличностните отношения във фирмата или организацията. Списанието се разпространява единствено чрез абонамент, като към настоящия момент активните потребители са над 3000 държавни администрации и големи компании.

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights