Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване от страни извън ЕС

Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване - 4

На 01.07.2021 г. влязоха в сила нови правила във връзка с данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването от страни извън ЕС. Отпадна облекчението да не се дължи ДДС при внос на стоки на стойност под 22 евро (30 лв.). По този начин всички стоки, внасяни в ЕС от трети страни ще се облагат с ДДС, независимо от тяхната стойност. Освен, че ще се начисляват 20 % данък, за този вид пратки ще се подава и митническа декларация.

Защо се налага въвеждането на нови правила за ДДС при онлайн пазаруване?

Целта на промяната, приета на ниво ЕС, е да се ограничат зачестилите случаи на заобикаляне на данъка при този вид търговия – чрез симулативно деклариране на внос на малки пратки на занижена стойност. Практиката показва, че с разрастването на електронната търговия търговци и купувачи се възползват от облекчението като фактурират фиктивни стойности под 30 лв.

Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване - 8
Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване – защо се налага въвеждането им

Каква е процедурата за оформяне на документите при внос на стоки извън ЕС съгласно новите правила за ДДС при онлайн пазаруване?

С цел да не бъдат натоварвани потребителите с попълване на митнически декларации, ще има три варианта за оформяне на документите и плащане на ДДС при внос на стоки от страни извън ЕС на стойност до 150 евро. При стоки на стойност над 150 евро правилата остават непроменени – дължи се мито и ДДС.

Първият вариант е при използването на уебсайт, регистриран по новия режим за обслужване на едно гише при внос в ЕС (Import One Stop Shop – IOSS). В тези случаи при пазаруване от уебсайт извън ЕС електронният магазин ще добавя 20 % ДДС към цената. Потребителят ще заплаща повишената цена и няма да има ангажимент по оформянето на документите, а онлайн търговецът ще има грижата да внесе ДДС-то по сметка в НАП.

Вторият вариант за доставка е чрез куриерска фирма, Български пощи или митнически агент. При този вариант за подаване на митническата декларация ще отговаря куриерът. Той ще отговаря и за плащането на ДДС. Тук клиентът ще дължи допълнителна такса, за да бъдат оформени необходимите документи.

Третият вариант е потребителят сам да подаде митническата декларация и да плати ДДС.

Обикновено конкретният онлайн магазин дава опции за избор на клиентите, но е възможно някои сайтове да предоставят само една от опциите. За това съветваме клиентите си, при онлайн пазаруване от страни извън ЕС, винаги да се информират предварително за това кой вариант за плащане на ДДС ще бъде приложен спрямо тяхната покупка.

Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване - 1
Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване – процедура за оформяне на документи

Подаване на митническа декларация от краен потребител съгласно новите правила за ДДС при онлайн пазаруване.

За подаване на митническа декларация от краен потребител, е важно да бъдат взети предвид следните изисквания:

  1. Потребителят трябва да разполага с електронен подпис. Изискването на ЕС е подаването на декларации към митниците да става само онлайн с електронен подпис. Не може да бъде използван ПИК (персонален идентификационен код), с който се подават данъчните декларации онлайн.
  2. За подаване на митническата декларация потребителят ще трябва да се сдобие и с ЕОРИ номер (EORI). ЕОРИ номерът представлява уникален за територията на ЕС идентификационен номер. Може да бъде получен безплатно от Агенция „Митници” онлайн и в офис на агенцията.
  3. Преди попълване на самата митническа декларация, потребителят трябва да се регистрира в сайта на Агенция „Митници”. При самото попълване на формуляра трябва да бъде посочен тарифен номер на стоката.
Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване - 11
Нови правила за ДДС при онлайн пазаруване – декларация от краен потребител

 

Защо се налага въвеждането на нови правила за ДДС при онлайн пазаруване?

Каква е процедурата за оформяне на документите при внос на стоки извън ЕС съгласно новите правила за ДДС при онлайн пазаруване?

Подаване на митническа декларация от краен потребител съгласно новите правила за ДДС при онлайн пазаруване.

 

Verified by MonsterInsights