НАП възобновява изпълнението за закъснели плащания

Обръщаме внимание, че от утре 21ви май се възобновяват спрените по време на извънредното положение изпълнителни производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

До този момент беше в сила механизъм, които позволи на фирми в затруднение да обслужват задълженията си към бюджета и с наложен от НАП запор на банкови сметки да извършват неотложни плащания като заплати на персонала, плащания към доставчици и други подобни с част от постъпленията по тях. 1400 са дружествата, които са получили разрешение от НАП да ползват този механизъм.

Актуалната информация относно данъчните и осигурителните правила по време на извънредната епидемична обстановка е достъпна на сайта на НАП: https://nap.bg/page?id=762

Verified by MonsterInsights