Стартира кандидатстването по процедурата за подпомагане за микро- и малки предприятия, засегнати от COVID-19

Условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бяха утвърдени след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.

Основни промени в условията за кандидатстване:

  • Облекчава се процедурата с електронното подписване на документите, като това ще може да се осъществи чрез упълномощено лице
  • Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение
  • Увеличава се периода за допустимите разходи, които могат да бъдат отчетени

Нашите експерти могат да ви съдействат да получите до 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ 

Verified by MonsterInsights