Консултантска къща “Велинов и партньори” проведе уебинар за Обществените поръчки в контекста на извънредното положение

ЦАИС ЕОП-1

Разяснихме на участниците какви са промените в тази сфера и последиците, рефлектиращи върху възложителите и изпълнителите

Лектори: 

адв. Кристина Терзийска

Светослав Герджиков

адв. Златка Коцалова
     

Verified by MonsterInsights