fbpx

Консултантска къща “Велинов и партньори” проведе уебинар за Обществените поръчки в контекста на извънредното положение на 7 май 2020 г., от 16:00

Разяснихме на участниците какви са промените в тази сфера и последиците, рефлектиращи върху възложителите и изпълнителите

Участници: 

адв. Кристина Терзийска

Светослав Герджиков

адв. Златка Коцалова
     

Дата и час на събитието: 7 май 2020 г., 16:00 ч.


Място: ZOOM уебинар