Годишен коктейл на АКПБ 2024

В края на февруари 2024 г., в Гранд хотел София, се проведе шестото издание на Годишния коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ). Събитието събра членове на организацията, както и представители на водещи банкови институции. Програмата бе изпълнена с интересни моменти като представяне на резултатите за 2023 г., тенденции за 2024 г., новите членове на сдружението и благотворителни каузи. 

Като партньори и обслужващи юристи на асоциацията, имахме удоволствието да присъстваме на това събитие. Представители на кантората бяха Светослав Герджиков, адв. Асен Велинов и адв. Десислава Хълтъкова.

Годишният коктейл е важен момент за Консултантска къща „Велинов и партньори“ и Асоциацията на кредитните посредници в България, тъй като е възможност за равносметка, очертаване на бъдещи цели и заздравяване на партньорства.

Verified by MonsterInsights