GDPR семинарът в Русенски университет „Ангел Кънчев“ беше полезен за студенти и техните преподаватели

Организаторите на събитието се радват на положителни отзиви след двучасовата дискусия в края на семинара

Въвеждането на новия Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) е една от темите, които най-много вълнуват собствениците на бизнес през последните няколко месеца. На 16 май в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе семинар по темата с участието на гост-лекторите Павел Хрисков, управител на „Интелексис“ ООД – консултантска компания в сферата на бизнес технологиите, и адвокат Асен Велинов, старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“, с опит в областта на търговското, облигационното и административното право и обществените поръчки. Събитието беше организирано от Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) и Русенската търговско-индустриална камара (РТИК), а домакин беше Факултетът „Бизнес и мениджмънт” към РУ „Ангел Кънчев“.

Семинарът на тема GDPR в Русе завърши с няколкочасова дискусия,  по време на която всеки присъстващ имаше възможност да зададе въпроси, свързани със своята сфера на бизнес. Лекторите представиха практически инструменти и решения за лесното разбиране на Регламента от всички, чиято работа е свързана с ползването и обработката на лични данни. Двамата експерти имат богат опит в представянето на GDPR пред бизнес общности.

„Материалът беше поднесен много добре. Лекторите бяха страхотни и много подготвени, за което сме  им благодарни“,

споделя  Елеонора Тодорова, експерт към РЗИ, Русе. Позитивните отзиви от събитието в Русе разкриха успеха на проведения семинар.

„Изключително полезен и изцяло практически семинар! Като човек, посетил редица обучения, останах приятно изненадана от начина на презентиране от страна на лекторите, които не само задържаха вниманието на аудиторията през цялото време, но и предизвикаха интересна дискусия. Благодаря им, че отделиха време да отговорят персонално на всеки един наш въпрос“,

коментира Десислава Пенчева, експерт по трудова заетост към БРТПП. Според доц. д-р Александър Петков, РУ „Ангел Кънчев“, семинарът успя да представи актуалната тема за защита на личните данни чрез конкретни практически разяснения по съдържанието на регламента.

„Получихме компетентни отговори на въпросите, които засягат пряко дейностите в университета с влизането в сила на регламент GDPR“,

споделя той.

Семинарът за GDPR беше полезен за студентите от РУ „Ангел Кънчев“, тъй като Европейският регламент изисква запознатост и прилагане на правилата за работа с лични данни в различни професионални направления.

„Получих знания и практически съвети, които бих могла да приложа в моята научноизследователска и преподавателска работа. Част от моите дипломанти вече включиха в дипломните си работи практически насоки, свързани с обработката на лични данни, съгласно GDPR регламента, в счетоводна къща и електронен магазин“,

разкрива ас. д-р Мирослава Бонева, РУ „Ангел Кънчев“.

„Намирам за особено полезно съчетаването на презентации и дискусията по казуси от практиката на участниците в семинара. Надявам се в близко бъдеще да участвам и в други подобни инициативи“,

коментира гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, РУ „Ангел Кънчев“.

Павел Хрисков и адвокат Асен Велинов бяха водещи лектори също в конференцията „Get Ready for The GDPR“, организирана от b2b Media, както и организатори на редица семинари и обучения през месец април в София. Темата за въвеждането на GDPR във фирмените политики на компаниите продължава да вълнува собствениците на бизнес във всички среди. Прилагането на Регламента спрямо европейските изисквания ще занимава всички големи и малки компании през следващите месеци.

Verified by MonsterInsights