Допълнение на заповедта на министъра на труда и социалната политика по мярката „Запази ме”

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева допълни заповедта си за получаване на средства по мярката „Запази ме“, от която могат да се възползват затворените бизнеси, преустановили стопанската си дейност от 29 октомври 2020 г. в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Работниците имат възможност за компенсация до 24 лв. на ден от държавата заради това, че са в неплатен отпуск. Работодателите имат право да кандидатстват за получаване на средства за своите служители за до 60 дни. Поставя се изискването да задържат работниците си толкова време, колкото са получавали пари по проекта „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. 

По мярката могат да кандидатстват собствениците на барове, механи, винарни, бирарии, кафенета, на езикови и образователни центрове, на други обучителни центрове и школи, на професионални колежи, както и на фирми, които организират конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Допълнението на заповедта включи в обхвата на потенциалните бенефициери и следните субекти в неплатен отпуск след 27 ноември 2020 г.:

  • служители в игрални зали и казина, както и във фризьорски и козметични салони, перални, шивашки ателиета и химическо чистене, намиращи се на територията на търговски центрове, включително тип МОЛ;
  • работещи в останалите търговски обекти в моловете с изключение на магазините за хранителни стоки, дрогериите, оптиките и зоомагазините, които не преустановяват дейността си;
  • персонал в частни детски градини и ясли;
  • служители в кина, дискотеки, пиано и нощни барове, нощни клубове и други нощни заведения за развлечения на закрито;
  • заети в икономически дейности, свързани с концерти, създаване и представяне на представления на живо като оперни, оперетни, циркови и други сценични произведения, режисьори, продуценти, сценографи, дизайнери на костюми и осветление, технически специалисти и служители в музеи;
  • работещи в сектори, свързани с всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, както и в солариуми, сауни, салони за отслабване и масаж.

Целта на безвъзмездната финансова помощ е да предостави подкрепа в размер на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време, или пропорционално на уговореното работно време в трудовия му договор. Служителите следва да предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която да посочат периода за ползване на неплатен отпуск, както и банковата си сметка, по която желаят да им бъдат изплащани средствата. Заявлението и приложенията към проекта се подават от работодателите по електронен път, с препоръчано писмо с обратна разписка или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Важно е да се отбележи, че предвидените към настоящия момент в държавата мерки за справяне с неблагоприятните икономически последици от пандемията от COVID-19 могат да бъдат съчетавани. Един работодател би могъл да получава средства по мярката „60/40” (съответно „80/20” – за туризъм и транспорт) за определена категория свои работници, а за друга – по проекта „Запази ме”, като същевременно се възползва и от мярката „Заетост за теб“, наемайки безработни лица, за което държавата изплаща по една минимална работна заплата месечно. Един и същ работник или служител обаче не може да получава финансова помощ по всички мерки едновременно.

Допълнителна информация относно приема на документи по проекта „Запази ме” може да откриете на уебстраницата на Агенцията по заетостта:  https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/

 

Verified by MonsterInsights