Адв. Асен Велинов – лектор на събитието Get Ready For The GDPR

Aдв. Асен Велинов е поканен като лектор, за да сподели своя опит в защитата на данни и да предложи ценни насоки в привеждане в съответствие с новите регулации на събитието Get Ready for the GDPR, организирано от Групата b2b Media, подвластна на мисията си да информира бизнеса и обществеността.

Основната цел на бизнес форумa е да повдигне завесата над GDPR (General Data Protection Regulation), да даде разяснения за изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, както и да предложи експертни мнения за прилагането му. Регламентът въвежда изцяло нови правила за компаниите, правителствените органи и агенциите, неправителствените организации и други видове юридически лица, които предлагат услуги в рамките на ЕС или такива, които събират лични данни. Изискванията, залегнали в Регламента са комплексни, а покриването им е важна стъпка към изясняването и защитата на личните данни. Невъзможността да се отговори на изискванията на Регламента се наказва с високи глоби, а репутацията на компанията може да бъде накърнена.

Сред темите на събитието, освен ключовите разяснения кои данни са лични, как да ги защитите, да осъществите контрол и да постигнете прозрачност, ще бъдат предложени решения как да подготвите своята организация за предстоящите промени, как да подготвите служител по сигурността, как да откривате и докладвате пробиви в сигурността.

b2b Media е член на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), както и на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и си партнира с Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА).

Събитието ще се проведе в София, в Конферентен център „Глобус“, зала „Европа“, площад Македония 1, в сградата на КНСБ, на 27.02.2018 г. от 9:00 часа.

Verified by MonsterInsights