Задължения за онлайн търговците да регистрират електронните си магазини в НАП

С цел по-засилен контрол върху търговията в интернет, законодателят предвижда допълнителни изисквания за търговците, които осъществяват продажби на стоки и услуги в интернет пространството, част от които са въведени чрез промените в  НАРЕДБА № Н-18 в сила от 28.09.2018 г. Според тях търговците вече имат задължение да предоставят информация пред Националната агенция по приходите за използваните от тях собствени или наети електронни магазини за продажба по интернет по занятие, а също и публично достъпни онлайн платформи за продажби.  Тези, които понастоящем осъществяват дейност по онлайн търговия, следва да регистрират това на интернет страницата на НАП до 29.03.2019 г. Бъдещите онлайн търговци трябва още преди да започнат да осъществяват дейността си да извършат тази регистрация. Изискването се отнася до юридически и физически лица, които извършват продажби чрез интернет по занятие и не касае случайни продажби, извършени от граждани, уточняват от приходната агенция.

Подаването на информация за използвания от търговците онлайн магазини се извършва чрез портала за електронни услуги към сайта на НАП:

https://inetdec.nra.bg/

За да се осъществи това е необходим  квалифициран електронен подпис (КЕП). Друг предвиден вариант е да бъде упълномощено лице, което да подаде нужната информация до приходната администрация от името на онлайн търговеца, стига да притежава квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информацията, която следва да бъде предоставена до НАП е изложена в Приложение № 33 към Наредбата и представлява най-общо:

  • имена на електронен магазин;
  • име на домейна на електронен магазин;
  • данни за лицето, осъществяващо продажби онлайн чрез електронния магазин;
  • информация за използвания софтуер и начин на съхранение на базата данни на магазина
  • откога функционира електронния магазин и къде се хоства;
  • информация за конкретните стоки и услуги, които се предлагат чрез електронния магазин;

В допълнение към тези нови изисквания, с промените в Наредбата се предвижда и лицата да съхраняват информацията, генерирана от софтуера на съответния електронен магазин, в сроковете, посочени в чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно 10 години за счетоводна и финансова информация и 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публично задължение за документи за данъчно-осигурителен контрол.

Verified by MonsterInsights