Промени в Кодекса на труда, свързани с почивните дни

В Държавен вестник от 30 декември 2016 г. бяха публикувани последните изменения в Кодекса на труда, свързани с почивните дни по време на празници. С направените промени се премахва окончателно сливането на празнични дни и отработването им в събота. За официални празници вече ще се почива само на съответната дата, а ако съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях ще са неприсъствени. Последното не важи за Великденските празници, по време на които по правило се почива от Велики петък до понеделник включително.

Целта на корекциите е да се спре наложилата се практика за разместване на почивните дни през годината с разрешение на Министерския съвет, тъй като ефектите от нея са противоречиви и по-скоро негативни за бизнеса и икономиката. Правителството ще може да обявява еднократно като неприсъствени дни за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.

 

автор: Кристина Везенкова

Verified by MonsterInsights