Защо трябва да имате адвокат преди да имате проблем?

Днес по време на регулярната седмична среща на BNI Pro адв. Весела Велинова направи 10-минутно представяне на дейността на Консултантска къща Велинов и партньори. Темата беше „Защо трябва да имате адвокат преди да имате проблем“, а основните застъпени теми бяха съдебните производства, абонаментното правно обслужване и обществените поръчки. Адвокат Велинова разказа за основаването и развитието на кантората, както и за предимствата, които имаме пред колегите ни в бранша, а именно:

– в съдебните производства поставяме интереса на клиента на първо място и се стараем с минимални разноски да получи максимално полезен финансов резултат за него. Случва се да отказваме клиенти от водене на дела, когато преценим, че насрещната страна няма имущество, от което да се удовлетвори клиентът ни накрая. Предпочитаме ние да загубим хонорар вместо клиентът да направи необосновани разходи.

абонаментното обслужване е добрата инвестиция, която може да спести на клиента ни много разходи. Фокусираме се върху комуникацията с мениджърския екип, а дейността ни е насочена изцяло към защита интересите на собствениците и управляващите бизнеса. Заедно с тях работим за оптимизация на процесите, преструктуриране, намаляване на документооборота, което неминуемо води до повече печалба. Идеалният ни клиент в тази област е осъзнатият клиент. Този, който набляга на превенцията и профилактиката в бизнеса си и който иска да си спести проблеми и да спи спокойно.

обществени поръчки – въпреки, че дисциплината „обществени поръчки“ не се изучава като задължителен предмет в нито един уважаван университет, ние разполагаме със задълбочени знания и дългогодишен опит в прилагането на Закона за обществени поръчки. Членове на екипа ни са участвали в създаването на първия ЗОП, познаваме идеята и детайлите на нормативната уредба и сме запознати с практиката на Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд. Имаме знания и ресурс да консултираме както възложители на поръчки – общини, болници, висши учебни заведения, държавни агенции и други учреждения, така и участници и кандидати по обществени поръчки – търговски дружества, доставчици на най-разнообразни стоки, продукти и услуги.

Пълният запис на представянето може да видите тук:

https://www.facebook.com/bniprobulgaria/videos/2090457107887428/

 

 

Verified by MonsterInsights