Защита на лични данни

Предоставяме широк спектър от правни и консултантски услуги в областта на защита на личните данни, които включват изготвяне на договори със служители и контрагенти, правилници за вътрешен трудов ред и други документи, съобразени с изискванията на нормативната уредба относно защита и обработване на лични данни. Предлагаме извършване на пълен правен анализ на процесите и документооборота в търговски дружества и общински и държавни институции и предоставяме насоки, инструкции и цялостни решения във връзка с адаптирането им с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Публикации по темата:

С какви права разполагат физическите лица след неправомерното разпространение на свързана с тях информация, съдържаща се в базата данни на НАП

По информация, публикувана на сайта на Национална агенция по приходите (НАП), 3% от информацията, съдържаща се в базата данни на агенцията, е била обект на

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights