fbpx

Мария Маркова

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г.

Професионален опит

Професионалният ѝ опит включва консултиране на търговски дружества при осъществяване на дейността им, включително водене на преговори и  сключване на търговски договори и извънсъдебни споразумения с техни съконтрагенти; подготвяне на правни становища и документи в областта на гражданското и  търговското право; предоставяне на юридически услуги на работодатели и служители в сферата на трудовото право; предоставяне на правни консултации и сътрудничество при осъществяване на достъп до пазара на труда на чужденци от трети страни и издаване на разрешение за работа в страната ни.

Извършва консултации в сферата на индивидуалното принудително изпълнение и събиране на вземания като консултира кредитори и длъжници в хода на образувано изпълнително производство.

Осъществява процесуално представителство по търговски, трудови и изпълнителни дела.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от март 2019 г.

Сфера на дейност

Работи в областта на търговското, трудовото и процесуално представителство.

Членство в професионални организации

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2016 г.

Езици

Владее английски език.