Надя Чукова

Юрист

Юрист

Образование

Завършила специалност „Право“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г.

Професионален опит

Професионалният ѝ опит включва предоставяне на консултации, изготвяне на правни становища и документация по казуси в сферата на трудовото, търговското и облигационно право, по административни дела и административно-наказателни производства, както и предоставяне на консултации и подготовка на документи, свързани с регистрация на обектите на индустриална собственост.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2014 г.

Сфери на дейност

Трудово и осигурително право, търговско и облигационно право.

Езици

Владее английски и френски език.