fbpx

Кристина Станчева

Юрист

Юрист

Образование

Завършила специалност „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ през 2014 г.

Професионален опит

Притежава опит в консултирането на физически и юридически лица при сделки с недвижими имоти, включително воденето на преговори, изготвянето на предварителни договори за покупко-продажба, нотариални актове, договори за делба, замяна, дарение и др.

Предоставя консултации и изготвя правни документи в сферата на облигационно и търговското право. Съдейства при сключването на договори и извънсъдебни споразумения.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от март 2019 г.

Сфера на дейност

Работи в областта на вещното, облигационното и търговското право.

Езици

Владее английски език.